Life, Jokes, Travels, Foods, etc.

it's all about my life, travels, adventures, etc.

Tuesday, December 19, 2006

Today's Joke - Bebang

Bebang

Si Bebang galing ng probinsya at isang relihiyosa ay nagpunta sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Sa madaling salita siya ay natanggap at tumawag sa probinsya upang ipaalam na siya ay may trabaho na.

TEL. OPERATOR: Telephone & telegraph Co. Makati, what is the place & number you are calling Ma'am.

BEBANG: Hello ano... (Hindi maintindihan ni Bebang dahil sa slang na English.)

TEL. OPERATOR: Telephone & telegraph Co. Makati, what is the place & number you are calling Ma'am.

BEBANG: Pakiulit...Dahil sa haba ng introduction pinaikli na lamang ng operator ang intro..

TEL. OPERATOR: Hello Ma'am this is T.T. Co. Makati... number & place you calling...

BEBANG: Bastos!!!, kung Makati ang t!t! mo kamutin mo!!.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home