Life, Jokes, Travels, Foods, etc.

it's all about my life, travels, adventures, etc.

Wednesday, July 12, 2006

JoKes - - -

### English~Tagalog Dictionary

Define the following:

Contemplate - kulang ang pinggan
Cattle - dito nakatila ang hali at leyna
Statue - kaw ba yan???
Tablet - maliit na lamesa
Artery - study of Arts

Tandaan nyo baka lumabas sa quiz na ibbigay ni Sir...

### kulot na buhok

Saang lugar parehong kulot ang buhok ng babae at lalake?

... Sa AFRICA... kala nyo ha? dumi talaga ng isip nyo - :->

### Nag pagupit

Nagpagupit si Pedro sa isang Barber Shop. Pag-upo, nagtanong agad ang Barbero kung anong haircut ang gusto.

Pedro: Bawasan mo ng malalim sa bandang nuo, doon sa itaas hayaan mo lang. Sa left side, putulan mo na parang hagdanan. Sa right side naman, gawain mong bako-bako. Pag tapos na, sundutin mo ang tainga ko para tumulo ng konting dugo.

Barbero: Boss, bakit naman gustong niyong pangit ang gupit. Walang Barbero dito sa buong bayan na mag gupit tulad ng sinabi mo.

Pedro: Bakit, nakalimutan mo na ba, ganitong-ganito ang haircut na ginawa mo sa akin nuong isang buwan!


### Pancakes!!!

Dinala ng mag-asawang zeny at gerry ang kanilang anim na taong anak na lalaki sa duktor dahil concerned sila kung bakit maiit ang ari nito.

Matapos ma-examine ng duktor ang bata ay sinabi niya sa mag-asawa na madali lang malunasan ang pagiging maliit ang ari ng kanilang anak.

"PAKANIN LANG DAW NG MARAMING PANCAKES"!!!

Kinaumagahan, sa harap almusalan, isang tambak na pancakes ang nakahain.

Gee, mom, sabi ng anak, "Akin ba lahat ito?"

Sagot ng mommy niya: "KUMUHA KA LANG NG DALAWA AT LAHAT NG MATITIRA AY PARA SA DADDY MO"!!!!!!

### Praying for 10 Pesos

Sa loob ng simbahan ng Quiapo, isang batang pulubi ang mataimtim na nanalangin sa Diyos.

Pulubi: "Panginoon kung maaari po sana ay bigyan ninyo ako ng sampung piso dahil gutom na gutom na lang po ako."

Narinig sya ng isang pulis na kasalukuyan ding nagsisimba at bumilib sya sa katatagan ng bata sa pananampalataya sa Diyos. Sa kanyang habag ay dumukot sya ng limang piso at iniabot sa bata na ang sabi:
"Amang, narinig ng Diyos ang panalangin mo at heto tanggapin mo ang perang ito at ibili mo ng pagkain".

Tumingala ang bata sa pulis, kinuha nya ang limang pisong iniabot at muling yumuko para manalangin: "Panginoon, salamat po sa pagdinig ninyo sa aking panalangin, pero sana naman po sa uli-uli wag na ninyong pararaanin pa sa pulis, kasi malaki na ang bawas".


### Confessions of a Kid

Little Bobby came into the kitchen where his mother was making dinner. His birthday was coming up and he thought this was a good time to tell his mother what he wanted. "Mom, I want a bike for my birthday." Little Bobby was a bit of a troublemaker. He had gotten into trouble at school and at home. Bobby's mother asked him if he thought he deserved to get a bike for his birthday. Little Bobby, of course, thought he did.

Bobby's mother wanted Bobby to reflect on his behavior over the last year.

"Go to your room, Bobby, and think about how you have behaved this year.

Then write a letter to God and tell him why you deserve a bike for your birthday." Little Bobby stomped up the steps to his room and sat down to write God a letter.

*** Letter 1

Dear God,

I have been a very good boy this year and I would like a bike for my birthday. I want a red one.

Your friend,

Bobby

Bobby knew that this wasn't true. He had not been a very good boy this year, so he tore up the letter and started over.

*** Letter 2

Dear God,

This is your friend Bobby. I have been a good boy this year and I would like a red bike for my birthday.

Thank you.

Your friend Bobby

Bobby knew that this wasn't true either. So, he tore up the letter and started again.

*** Letter 3

Dear God,

I have been an "OK" boy this year. I still would really like a bike for my birthday.

Bobby

Bobby knew he could not send this letter to God either. So, Bobby wrote a fourth letter.

*** Letter 4

God,

I know I haven't been a good boy this year. I am very sorry. I will be a good boy if you just send me a bike for my birthday. Please!

Thank you,

Bobby

Bobby knew, even if it was true, this letter was not going to get him a bike.

Now, Bobby was very upset. He went downstairs and told his mom that he wanted to go to church. Bobby's mother thought her plan had worked, as Bobby looked very sad.

"Just be home in time for dinner," Bobby's mother told him.

Bobby walked down the street to the church on the corner. Little Bobby went into the church and up to the altar. He looked around to see if anyone was there. Bobby bent down and picked up a statue of the Mary. He slipped the statue under his shirt and ran out of the church, down the street, into the house, and up to his room. He shut the door to his room and sat down with a piece of paper and a pen.
Bobby began to write his letter to God.

*** Letter 5

God,

I'VE KIDNAPPED YOUR MAMA. IF YOU WANT TO SEE HER AGAIN, SEND THE BIKE!!!!!!!!!!

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Takings Our Adverse Prices at www.Pharmashack.com, The High-level [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Interminable Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Stick a Edifying Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] As a services to Your Victuals ! We Huckster Label [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Sunday, February 07, 2010 1:04:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Infatuation casinos? note this modern [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] managing director and take up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also discontinuation our additional [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and submerge realized folding shin-plasters !
another unsurpassed [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] bear is www.ttittancasino.com , in lieu of of german gamblers, split a hire carefulness of protected from online casino bonus.

Sunday, February 07, 2010 11:01:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Peter,

For long time I use this freeware: [url=http://www.freeflvtomp3converter.com]FLV to MP3 free converter[/url].

FLV to MP3 free converter is a free YouTube, MegaVideo, iFilm and similar video sites to MP3 Converter and allows you to convert a video to MP3 file.

This software is fast, free, and requires no signup. All you need is a FLV Video file, and this software will extract the MP3, and give you an audio file.

So you are able to listen to your favorite YouTube tracks on every MP3 player.

You can download it for free at [url=http://www.freeflvtomp3converter.com]www.freeflvtomp3converter.com[/url].

I hope this help you.

Friday, February 26, 2010 12:32:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat methods[/URL], You are far from alone if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses not-so-popular or not-so-known avenues to generate an income online.

Thursday, March 18, 2010 11:08:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

top [url=http://australia-casino-pokies.com/]casino[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino online[/url] autonomous no store hand-out at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]bay watch casino
[/url].

Tuesday, January 08, 2013 7:19:00 AM  

Post a Comment

<< Home